DataCore Software GmbH
DataCore Software GmbH
Contact:
Michael Baumann
Phone: +49-(0)821-3430016
E-Mail: m.baumann@konzept-pr.de
KEYWORDS:
  • Software
  • SAN i Enterprise-klassen
  • SANsymphony-V10
  • DataCore
HIGHTECH
Tue, 13.05.2014
Print
pts20140513019 Computer/Telecommunications, Products/Innovations
Pressbox Pressbox
SANsymphony-V10 för virtuella SAN i Enterprise-klassen

Unterföhring (pts019/13.05.2014/13:30) - DataCores mjukvarudefinierade lagringslösning i tionde generationen erbjuder som övergripande end-to-end-lagringsplattform över 50 miljoner IOPS och är skalbar upp till 32 Petabyte.

DataCore Software som är en ledande leverantör av mjukvarudefinierade lagringsarkitekturer erbjuder med SANsymphony(TM)-V10 den nästa produktgenerationen av sin övergripande lagringsplattform. Plattformen är optimerad för växande efterfrågan på virtuell SAN-funktionalitet i Enterprise-klassen och kostnadseffektiv implementering av Flash-minnen. Den nya produktgenerationen erbjuder vidareutvecklingar för bästa prestanda, högsta tillgänglighet samt optimerad Flash-användning och integrerar för första gången lagringskapacitet för applikationsservrar i virtuella SAN-insatsscenarier på serversidan.

DataCore(TM) Virtual SAN är en ren mjukvarubaserad lösning som förenklar och automatiserar lagringshantering och allokering, och förser dessa med Enterprise-funktioner för automatisk återställning och högsta prestanda. Lösningen är enkel att installera i befintliga infrastrukturer och körs på nya eller befintliga x86-servrar, där de via integrerade Flash- och hårddiskminnen bildar en gemensam lagringspool. På så sätt kan Virtual SAN från DataCore användas utan att investeringar i ny hårdvara eller komplex SAN-utrustning behöver göras.

DataCores virtuella SAN i Enterprise-klassen skiljer sig därigenom från konkurrenternas produkter, som a) inte klarar av hög arbetsbelastning eller kan erbjuda en utbyggnad av fysiska SAN eller b) är ovillkorligen bundna till Server-Hypervisor, vilket innebär att de endast kan användas i mindre kontorsmiljöer eller icke-kritiska test- och utvecklingsscenarier.

Virtual SAN med högsta prestanda och tillgänglighet i stora omgivningar

DataCore SANsymphony-V10 erbjuder prestanda, tillgänglighet och skalbarhet utan kompromisser. Den virtuella SAN-mjukvaran är skalbar för över 50 miljoner IOPS och upp till 32 Petabyte och med implementering av upp till 32 noder (N+1) i ett serverkluster hör mjukvaran till de mesta kraftfulla på marknaden. Mjukvaran integrerar teknik för automatisk redundans och återställning efter fel (failback), vilket möjliggör scenarier för kontinuitetshantering, replikering av fjärrplatser och datasäkring.

SANsymphony-V10 stöder dessutom både virtuella och fysiska SAN samt integration av externa SAN-resurser som inledningsvis eller vid en senare tidpunkt är avsedda att konsolideras eller förvaltas via central managering. Till skillnad från konkurrerande produkter kan DataCore implementeras som virtuella SAN på serversidan och samtidigt förvalta fysiska SAN. Integration av externa lagringsresurser kan göras utan avbrott och erbjuder därigenom omfattande möjligheter att bygga ut befintliga virtuella SAN.

Lagringslösning för expanderande företag

Stora system kan dra nytta av de avancerade funktionerna hos SANsymphony-V10, men många kunder har mer blygsamma krav på ett virtuellt SAN. Vanligtvis vill man ha möjlighet att använda kostnadseffektiv och snabb "in memory"-teknik för att göra systemkritiska applikationer snabbare, öka systemtillförlitligheten och göra systemen tillgängliga på olika orter, och den budget man har att tillgå för detta är begränsad.

"Vi erbjuder våra kunder ett virtuellt SAN med hög prestanda, säkerhet och skalbarhet till ett attraktivt pris, vilket gör det möjligt att använda prisvärda servrar och intern lagring", säger Paul Murphy, marknadschef på Datacore. "Konkurrenternas produkter kräver många serverkluster och extra Flash-minnen för att leverera det som Datacore erbjuder till en bråkdel av kostnaden".

DataCores virtuella SAN är lämpade för serverkluster, VDI-miljöer, återställningsscenarier vid katastrofer, virtuella servrar på flera olika orter samt hög arbetsbelastning från databaser och affärsapplikationer. Företag kan med hjälpa av mjukvaran bygga upp stora, modulära och prisvärda produktionsmiljöer på Enterprise-nivå från heterogena standardkomponenter för servrar, lagring och nätverk.

Virtual SAN stöder implementering av Flash-minne

SANsymphony-V10 levererar den mest omfattande uppsättningen av funktioner för implementering och hantering av Flash-minne som en del av en virtuell SAN-implementering eller en total lagringsstruktur. SANsymphony-V10 optimerar användningen av Flash, minimerar slitage och möjliggör bland annat hög tillgänglighet till ett fördelaktigt pris genom spegling av Flash-minnet i icke-Flash-baserade lagringsutrymmen. Adaptiv "in-memory-cachning" optimerar Flash-resursernas skrivhastighet och läsprestanda och gör därigenom arbetsbelastningen för applikationerna snabbare. DataCores kraftfulla automatiska nivåindelade datalagring är kompatibel med många olika tillverkares plattformar och erbjuder upp till 15 lagringsklasser. Ytterligare funktioner som spegling i hela nätverket, ögonblicksbilder och automatisk återställning kan användas i samma utsträckning för både Flash- och hårddiskminnen, vilket medför högre produktivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

DataCores universella end-to-end-plattform förbinder "isolerade lagringsöar"

SANsymphony-V10 inkluderar dessutom vidareutvecklingar för hanteringen av lagringsinfrastruktur i stora systemmiljöer med applikationsöverskridande automatisering för att sammanföra isolerade "lagringöar" och göra dem enhetliga.
"IT-organisationer ser sig ofta konfronterade med flera, ej sammanhängande mjukvaruplattformar - en för virtuellt SAN för Server-Hypervisor och en för Flash-leverantörer, som utöver skrivbordsmjukvara för SAN-Array komplicerar hanteringen", säger Nick Sundby, konsultchef för lagring vid IDC. "DataCore täcker alla dessa implementeringsscenarier med sin övergripande mjukvarudefinierade lagringsplattform, vilken har som mål att främja mål-, hanterings- och funktionskonvergensen i hela företaget"

Funktionsspektrum SANsymphony-V10

SANsymphony-V10 erbjuder betydande förbättringar i fråga om prestanda, skalbarhet och virtuell SAN-funktionalitet, samt även förbättring av licensierings- och prissystem:
* fördubblad skalbarhet, från 16 till 32 noder, nätverksomfattande N+1-datasäkerhet
* stöder 40/56 GigE iSCSI, 16 Gbps fiberkanal och iSCSI-Target-Teaming
* prestandavisualisering och färgdiagram för Flash och hårddiskar
* utökade inställningar för automatisk nivåindelad datalagring, vilket optimerar nyttjandet av dyrare resurser som Flash i en pool
* intelligent ombalansering av hårddiskutrymme fördelar dynamiskt belastningen på de resurser som är tillgängliga i en lagringsklass
* automatisk CPU-belastningsutjämning samt Flash-optimeringar för att förbättra prestandan
* optimering av diskpoolen och "självläkande" lagring: hårddiskinnehåll fördelas automatiskt på kvarvarande lagringsutrymme i poolen, förenklat urval och prioritering av återställning
* nya cachningsalgoritmer och optimeringar för Flash- och SSD-implementering
* konfigurationsassistent för snabb inställning av olika användningstyper (virtuell SAN, SAN med hög tillgänglighet, NAS-fildelningar, etc.)

Pris och tillgänglighet

Typiska SANsymphony-V10-licenser med flera noder kostar mellan 8 000 och 20 000 euro och uppåt. De nya virtuella SAN kostar från endast 3 300 euro. Detta "virtuella SAN"-erbjudande inkluderar automatisk nivåindelad datalagring, adaptiv läs-/skrivcachning, lagringspoolning, nätverksomfattande spegling, tunn allokering samt ögonblicksbilder. Mjukvara stöder alla vanligt förekommande operativsystem som har VMware ESX och Microsoft Hyper-V-miljöer som värd. Insticksprogram för VMware vSphere och Microsoft System Center är inkluderade för att förenkla Hypervisor-baserad hantering. SANsymphony-V10 och den virtuella SAN-mjukvaran kan installeras på virtuella maskiner eller fysiska x86-64-servrar som körs med Windows Server 2012.

SANsymphony-V10 blir allmänt tillgänglig från 30 maj 2014.

Om DataCore Software
DataCore Software är en ledande leverantör av mjukvarudefinierade lagringsstrukturer. Med DataCores mjukvara för lagringsvirtualisering kan företag friktionsfritt utöka och förvalta sina lagringsstrukturer till en bråkdel av kostnaderna jämfört med traditionell lagringsmjukvara. Med erfarenhet av cirka 10 000 kundinstallationer världen över undanröjer DataCores adaptiva och självoptimerande teknik behovet av manuella ingrepp, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar, förbättrat kapacitetsutnyttjande, systemstabilitet och högre prestanda i lagringsmiljöer. För mer information se http://www.datacore.de .

Kontaktuppgifter:
DataCore Software GmbH, Bahnhofstr. 18, 85774 Unterföhring, Tyskland, Tel: +49 (0) 89 4613570-0, E-post: infoGermany@datacore.com

Pressansvarig:
KONZEPT PR GmbH, Michael Baumann, Tel: +49-(0)821-3430016, E-post: m.baumann@konzept-pr.de

DataCore, DataCores logotyp och SANsymphony är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataCore Software Corporation. Andra namn på produkter eller tjänster från DataCore eller varumärken är varumärken som tillhör DataCore Software Corporation. Andra produkter, tjänster och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive innehavare.

(end)
Submitter: DataCore Software GmbH
Contact: Michael Baumann
Phone: +49-(0)821-3430016
E-Mail: m.baumann@konzept-pr.de
Website: www.datacore.de
DataCore Software GmbH